Tien topcijfers werkzoekenden

Paswerk is sinds 2006 ook partner van de gemeenten voor re-integratieactiviteiten voor de doelgroep werkzoekenden in de bijstand (WWB). Paswerk is in deze tak van sport de grootste partij in deze regio. De resultaten liggen natuurlijk in het (hernieuwd) maatschappelijk en economisch actief mee doen van deze werkzoekenden. Door middel van praktijkopleidingen en (aangepast) werk, konden mensen worden geholpen bij het vinden van een nieuwe toekomst. Daarnaast dalen voor de gemeenten de jaarlijkse bijstandskosten. De belangrijkste prestaties vanaf 2006 zijn samengevat in de volgende top tien cijfers.

1.800
In de periode 2006-2011 hebben 1.800 WWB-uitkeringsgerechtigden deelgenomen aan een Work First traject bij Paswerk Re-integratie.

535
In de periode 2006-2011 zijn 535 WWB-uitkeringsgerechtigden via Paswerk Re-integratie uitgestroomd naar werk: 374 personen naar regulier werk en 171 naar een dienstverband in de SW (social firm).

55%
In de jaren 2006 t/m 2008 (vóór de recessie) haalde Paswerk Re-integratie een plaatsingspercentage vanuit het Work First programma van gemiddeld 55%.

44%
In de jaren 2009-2011 (deels recessie) haalde Paswerk Re-integratie een plaatsingspercentage vanuit het Work First programma van gemiddeld 44%. Dit is een bovengemiddelde score in de RWI-benchmark (38% in bestand nieuwe instroom en 17% bij het zittende bestand).

29%
In de jaren 2009-2010 (tijdens de recessie) haalde Paswerk Re-integratie een plaatsingspercentage vanuit het Work First programma van gemiddeld 29%.

9%
In de jaren 2006 t/m 2008 leidde gemiddeld zo’n 35% van de aanmeldingen niet tot een traject bij
Paswerk Re-integratie. In de jaren daarna is dat aantal fors afgenomen: van 26% in 2009 naar bijna 9% in 2011.

217
In 2011 zijn 302 personen aangemeld voor een traject via Paswerk Re-integratie, waarvan er 275 ook daadwerkelijk gestart zijn.

372
Sinds de start in 2009 hebben 372 personen een assessment bij Paswerk Re-integratie doorlopen. Het assessment onderzoekt de werknemerscompetenties, motivatie & drijfveren, sociale context, sollicitatievaardigheden en cognitieve capaciteiten.

200
In de periode 2006-2011 hebben 200 WWB-uitkeringsgerechtigden een stage- of activeringsplek bij of via Paswerk Re-integratie genoten.

€ 12.600.000,-
Van de 1.800 personen die deelnamen of nog deelnemen aan een traject bij Paswerk Re-integratie deden 1.400 dit in een verloningsconstructie met een gemiddelde doorlooptijd van 9 maanden. Uitgaande van een uitkeringslast van gemiddeld 1.000 euro per maand heeft dit de gemeente(n) een besparing op het inkomensdeel opgeleverd van 12,6 miljoen euro. Deze gelden vloeiden voornamelijk naar de algemene reserves van de gemeente Haarlem.