Werkpas Holding

Werkpas Holding b.v. is per 1 januari 2015 ingericht als een zelfstandige organisatie. Daarin zijn gebundeld alle, niet aan de uitvoering van de Wsw gerelateerde activiteiten vanuit het ‘oude Paswerk’. De oorspronkelijke taken van Paswerk als SW-bedrijf zijn na 1 januari 2015 voortgezet onder de vlag van de Gemeenschappelijke Regeling Paswerk. De overige taken zijn toevertrouwd aan Werkpas Holding en de vier onderliggende werkmaatschappijen:

  • Leerwerkbedrijven Kennemerland b.v. (beter bekend onder de werknaam Perspectief)
  • Pasmatch Personeelsdiensten b.v.
  • Werkbedrijf Haarlem b.v.
  • Werkdag b.v.

Aangevuld met Werkpas b.v. (als administratief bedrijf voor niet WSW-ers). De activiteiten van Werkpas Holding raken grotendeels aan gemeentelijke taken binnen het sociaal domein. Hierbij moet worden gedacht aan: Participatiewet, Wet maatschappelijke ondersteuning en Jeugdwet. Werkbedrijf Haarlem b.v. verricht uitvoerende taken voor gemeenten op het gebied van wijkondersteuning, beheer openbare ruimte en circulaire taken.

Snel contact?

Neem direct contact op!

Stel je vraag direct