Gedetacheerden Paswerk vallen niet onder de WAB

Op 1 januari 2020 veranderen de regels rond arbeidscontracten en ontslag. Dit is geregeld in de Wet arbeidsmarkt in balans. Werknemers met een vast arbeidscontract hebben vaak betere arbeidsvoorwaarden en meer rechten dan flexibele werknemers. De regering wil deze kloof tussen vaste contracten en flexibele contracten kleiner maken. Sociale onderneming Paswerk heeft ruim 250 medewerkers op basis van detachering bij meer dan honderd werkgevers aan het werk. Deze medewerkers zijn en blijven formeel in dienst van Paswerk en vallen onder CAO Sociale Werkvoorziening. De wetgever heeft voor deze groep een uitzondering gemaakt. Dat betekent concreet dat de inhuur door werkgevers van Paswerk medewerkers op basis van detachering niet onder de nieuw WAB vallen. Werkgevers hoeven zich dus geen zorgen te maken over de juridische implicaties van deze detachering. Meer weten? Neem hier contact op met Paswerk Detacheren.

Snel contact?

Neem direct contact op!

Blijf op de hoogte!

Blijf op de hoogte van onze ontwikkelingen, schrijf je in voor de nieuwsbrief.