18 december 2017

250 gedetacheerde Paswerkers bij elkaar

Maar liefst 250 medewerkers die door sociale onderneming Paswerk zijn gedetacheerd bij werkgevers kwamen bij elkaar voor hun eindejaarsbijeenkomst. Informatie, ervaringen en de plannen voor 2018 uitwisselen en daarna een feestelijke kerstborrel; het zat allemaal in het overvolle programma. Eén van de belangrijkste opgaven voor Paswerk is om zo veel mogelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan banen bij werkgevers te helpen. Dat gebeurt onder meer door detachering van medewerkers bij meer dan 100 bedrijven, overheden en non-profit organisaties. Paswerk heeft via deze samenwerking 280 medewerkers extern werkzaam. Dat is een derde van het totale medewerkersbestand. Daarmee zit de regio Zuid-Kennemerland in de landelijke benchmark bij de topcategorie. De oproep aan werkgevers is om ‘inclusief werken’ mogelijk te maken: medewerkers met een arbeidsbeperking ‘naar vermogen’ betaald laten werken. Vaak gaat het over werknemers die beperkingen ervaren vanwege een sociale beperking, een psychische of fysieke aandoening of vanwege een chronische ziekte. Daardoor kunnen ze niet (direct) alle werkzaamheden in een functie zelf uitvoeren. Een inclusieve werkgever houdt hier rekening mee en deelt het werk zo in, dat de medewerkers hun mogelijkheden optimaal benutten. Werkgevers die interesse hebben in detachering kunnen contact opnemen met Ben Hendriks via 06 15 01 64 66 of ben.hendriks@paswerk.nl.

Terug