Keurmerken

Blik op werk

Tekst volgt.

 

 

 

 

Europees Sosiaal Fonds

Tekst volgt.

 

ANBI - Registratie

Paswerk is door de Belastingdienst geregistreerd als Algemeen nut beogende instelling (ANBI). In het kader van deze ANBI-registratie zijn de volgende gegevens hieronder openbaar.
Naam van de instelling: Werkvoorzieningschap Zuid-Kennemerland (h.o.d.n. Paswerk). Het is een Gemeenschappelijke Regeling (GR).
Het RSIN / fiscaal nummer: 0010.03.495.

De contactgegevens:
Vestigingsadres: Spieringweg 835, 2142 ED Cruquius
Postadres: Postbus 297, 2130 AG Hoofddorp
Telefoon: 023 54 34 767
E-mail: info@paswerk.nl
Website: www.paswerk.nl

De doelstelling:
Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zo veel mogelijk helpen aan een passende baan, zo dicht mogelijk bij een reguliere baan bij een reguliere werkgever.

Het beleidsplan:
Klik hier voor de begroting 2014, waarin de beleidsvoornemens van dit jaar staand vermeld.

De bestuurssamenstelling en namen van de bestuurders van de GR:

  • Mevrouw J. Langenacker, namens de gemeente Haarlem (voorzitter)
  • Mevrouw C.D.M. Kuiper-Kuijpers namens de gemeente Heemstede (vice-voorzitter)
  • De heer J. Botter namens de gemeente Bloemendaal (lid)
  • De heer G. Kuipers namens de gemeente Zandvoort (lid)
  • De heer W.E. Westerman namens de gemeente Haarlemmerliede-Spaarnwoude (lid)

De directie bestaat uit: de heer C. Boon (algemeen directeur).

Het beloningsbeleid:
1. Aan de bestuursleden van de Gemeenschappelijke Regeling worden geen vergoedingen verstrekt. 2. De Paswerk bestuurder (algemeen directeur) valt onder en voldoet aan de Wet Normering Topinkomens (WNT). 3. De Paswerk medewerkers vallen onder de CAO Gemeenteambtenaren respectievelijk de CAO Wet sociale werkvoorziening.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten:
Klik hier voor de actuele begroting, waarin de beleidsvoornemens van dit jaar staan vermeld.

Een financiële verantwoording:
Klik hier voor de actuele jaarverslagen en jaarrekeningen.

 

OHSAS gecertificeerd

Tekst volgt.