Groen

Hoveniers in Haarlem en omgeving

Paswerk heeft gekwalificeerde hoveniers die met passie uw groenvoorzieningen onderhouden. Het dienstenpakket dat wij aanbieden is breed en omvat nieuwe aanleg, renovatie, het beheer van groenvoorzieningen en onderhoud. Dit kan zowel volledig continue onderhoud zijn, als specifiek en periodiek onderhoud. Ons werkgebied strekt zich uit van Hillegom tot Velsen en van Zandvoort tot Amsterdam. 

hovenier
Werkzaamheden

  • Grasmaaien
  • Onkruidbestrijding
  • Verwijderen zwerfvuil
  • Stambemanteling
  • Uitvoeren overige onderhoudswerkzaamheden.

Winter
Paswerk hoveniers zijn opgeleid om ook winteronderhoud uit te voeren. Hieronder valt onder andere:

  • Gladheidbestrijding
  • Wintersnoei
  • Borders renoveren
  • Bladverwijdering.

Klanten
Wij zetten ons in voor verschillende bedrijven, zowel profit als non-profit organisaties. Zo verzorgen onze hoveniers het wijkbeheer in diverse gemeenten en onderhouden zij ziekenhuizen, bedrijfs- en industrieterreinen, begraafplaatsen, crematoria, sportcomplexen en sportparken. Wij onderhouden ook de groenvoorzieningen voor verenigingen van eigenaren en woningbouwverenigingen.

OHSAS -18001 gecertificeerde hoveniers
Onze hoveniers verrichten hun werkzaamheden volgens de veiligheidsnormen zoals die er zijn voor de sector groen en zijn OHSAS – 18001 gecertificeerd.