Paswerk Catering

Wij zorgen voor u!

Paswerk Catering zorgt voor cateringmedewerkers op uw locatie, bijvoorbeeld in uw bedrijfsrestaurant. We bieden aantrekkelijke tarieven aan waarbij kwaliteit van dienstverlening, kostenefficiency en maatschappelijk verantwoord ondernemen hand in hand gaan.


Paswerk Catering zorgt zoveel mogelijk voor een vaste ploeg aan medewerk(st)ers met, als u dit wenst, een vaste voorman/vrouw en vakbekwame werkleiding bij groepen. Het is ook mogelijk om 1 medewerker in te zetten.

Ervaring
Cateringmedewerkers van Paswerk hebben op diverse locaties binnen Paswerk relevante werkervaring opgedaan. Ook krijgen onze medewerkers de opleiding AKA Catering en volgen zij de voedselveiligheidsprocedures, gebaseerd op de HACCP-regels, strikt op.

Continuïteit
Op de vaste cateringformatie van Paswerk worden steeds extra medewerkers ingezet en vindt er continue ‘training op de werkvloer’ plaats, waarbij de nieuwe medewerkers zich de werktaken eigen maken. Bij ziekte of verlof kan zodoende een beroep worden gedaan op deze vaste invalkrachten. Hierdoor is de continuïteit gewaarborgd.