Bestuursnotulen

Op deze pagina worden de notulen van de bestuursvergaderingen van Paswerk openbaar gemaakt. Daarmee zijn deze open toegankelijk voor iedereen, waaronder leden van de gemeenteraden van de vijf gemeenten die samenwerken in de Gemeenschappelijke Regeling en elke andere belangstellende. Indien u vragen heeft over deze notulen, dan kunt u contact opnemen met Wilma Jansen, directie- en bestuurssecretaresse van Paswerk, via e-mail Wilma.jansen@paswerk.nl of 023 54 34 885.