Werkgeversdesk

Paswerk bemiddelt werkzoekenden naar een baan. Wij hebben ons ontwikkeld tot een toonaangevend re-integratiebedrijf in de regio Kennemerland. Wij werken in opdracht van gemeenten, het UWV en werkgevers in de regio. Wij helpen onder andere onze cliënten uit de Wet werk en bijstand met het vinden van een reguliere baan.

Wij kijken naar úw wensen als werkgever en de mogelijkheden van onze cliënten om zo voor een passende invulling van uw vacature te zorgen. De verhouding opbrengsten - kosten is daarbij uiteraard perfect in balans.


U kunt bij de werkgeversdesk terecht voor:

  • Gemotiveerd en enthousiast personeel
  • Invulling van uw vacatures
  • Oplossingen voor personeelsproblemen, bijv 2de spoor trajecten bij ziekte
  • Bij indiensttreding advies over subsidies
  • Deskundig advies van onze loopbaanbegeleiders

Subsidiemogelijkheden
Er zijn diverse subsidiemogelijkheden en -regelingen waarvan u gebruik kunt maken bij het aannemen van iemand met een uitkering. Wij adviseren u hierover.

Heeft u een vacature, neem dan contact met ons op!
Zoekt u gemotiveerd personeel, bel: 023 54 34 705!