Paswerk in de Wijk

Paswerk is per 1 januari 2012 gestopt met het project Paswerk in de Wijk

Vanwege het ontbreken van financiële middelen is Paswerk genoodzaakt het project Paswerk in de Wijk stop te zetten.

Wie en wat is Paswerk in de Wijk?
Paswerk in de Wijk (PidW) is een van de drie projecten waarvoor Paswerk subsidie binnensleepte. Het projectvoorstel was ingediend op verzoek van het ministerie van Werkgelegenheid en Sociale Zaken, om ‘de weg te bereiden voor de Sociale Werkvoorziening van de toekomst’.

Fotomateriaal

Doelstelling
Doelgroep
Activiteiten
Nieuws


Doelstelling
Het doel van Paswerk in de Wijk is de vaardigheden van mensen te vergroten door ze buiten de muren van het SW-bedrijf te laten werken, maar wel binnen de beschutting van de eigen wijken in de regio. Sociale stijging door sociale activering is daarbij het sleutelwoord. Een ander belangrijk doel is een bijdrage leveren aan de sociale samenhang en verbetering van de leefomgeving in de woonwijken. Top

Doelgroep
De doelgroep van Paswerk in de Wijk wordt gevormd door de mensen met een WSW-indicatie, die nog niet toe zijn aan individuele of groepsdetachering. Maar ook mensen die in een traject zitten vanuit de WWB of een andere uitkeringssituatie. Het soort werk bestaat uit het verwijderen van zwerfvuil, klusjes, hand-en-spandiensten, buurtbeheer, hulp bij sociale activiteiten en werkzaamheden, maar alles op wijkniveau. Top

Activiteiten
In samenwerking met veel andere (wijk-) organisaties worden door en met Paswerk in de Wijk allerlei activiteiten en projecten opgezet waaraan de buurten kunnen deelnemen en waarbij de bewoners en de WSW-mensen (onder begeleiding) een zinnige en actieve invulling kunnen geven aan vrijwilligerswerk. Vrijwilligersorganisaties kunnen gebruikmaken van de 'Wijkers'. De gemeenten, de corporaties, de welzijnsinstellingen en zeker ook de wijkraden, zijn voor PidW belangrijke samenwerkingspartners. Paswerk in de Wijk verricht haar diensten als onderdeel van Paswerk in nauwe samenwerking met de Paswerk divisies Dienstverlening, Productie en Re-integratie. Top

 

Paswerk in de Wijk - Nieuws

 

Huttenbouw 2011

Ga hier naar de foto's

Zomerzone sportdag

29 juni 2011


Afgelopen woensdagmiddag 29 juni organiseerde stichting Ontmoet elkaar in Parkwijk de Zomerzone Sportdag. Om de sportdag in goede banen te leiden had stichting Ontmoet elkaar in Parkwijk nog wat handjes nodig. Het project Paswerk in de Wijk ondersteunt graag wijkactiviteiten en zet daar mensen van Paswerk voor in. Dat kunnen mensen zijn die een WWB (Wet Werk en Bijstand) werkstage volgen of het zijn mensen van Paswerk met een WSW ( Wet Sociale Werkvoorziening) indicatie. Zo gezegd, zo gedaan. De mensen van Paswerk hebben het ontzettend leuk gevonden om te helpen.

Bezoek Ministerie van VROM aan de Sprong

28 juni 2011


Paswerk in de Wijk is gevraagd een korte (lunch) presentatie te geven over Paswerk in de Wijk. Paswerk in de Wijk heeft een Powerpoint presentatie gemaakt.
[zie bijlage]

Opzomeren en onthulling mozaïekbankje Europawijk

22 juni 2011


Activiteit verzorgd door DOCK Haarlem, Werkgroep Europawijk Ontmoet, gemeente Haarlem en de wooncorporaties Elan Wonen, Pré Wonen en Ymere en Paswerk in de Wijk

Opening De Sprong

01 juni 2011


De Sprong is een verzamelplaats van netwerkorganisaties. Paswerk heeft met de gemeente Haarlem een gebruikersovereenkomst voor het gebruik van dit voormalig schoolgebouw ( de Viersprong) gesloten. In deze overeenkomst is afgesproken dat ook andere organisaties van de Sprong gebruik kunnen maken, passend binnen de afspraken van deze gebruikersovereenkomst. Paswerk blijft eindverantwoordelijk als hoofdgebruiker. De netwerkorganisaties houden zich, net als Paswerk in de Wijk,  bezig om Parkwijk nog aangenamer op het gebied van wonen, werken en recreëren te maken. In de Sprong zijn gehuisvest: Paswerk in de Wijk (website), Paswerk leerwerkbedrijf Groen (website), 5eKwartier Kantine Oost (website), BUUV (website), Creatief in Parkwijk (website), Stichting de Toekomst, DOCK Haarlem Vadercentrum Haarlem Oost (website). De Opening was het startsein voor de Buitenspeeldag, officiële opening van het Vadercentrum Haarlem Oost en de Buurtlunch.

Foto's Opening De Sprong

Kantine Oost Zomerbos

12 tot en met 15 mei 2011


Paswerk medewerkers zijn bij de voorbereidingen van het Zomerbos ook actief geweest. Vogelhuisjes in elkaar zetten, metalen stangen ombuigen, zorgen dat er geen ongenode gasten in het pand binnen kwamen. Kortom: er was genoeg te doen en er is hard gewerkt.

Feestje Pa van der Steurstraat

23 april 2011


Connect maakt onderdeel uit van het Meerwijkcontract en is een initiatief van Pré Wonen. Connect wordt uitgevoerd door DOCK Haarlem. Paswerk in de Wijk biedt DOCK Haarlem helpende handjes wanneer dat maar mogelijk is. Ook nu weer bij dit feestje. Georganiseerd door en voor de kinderen die hier wonen.

Boomplantdag

23 maart 2011


Paswerk In de Wijk was ook hier weer van de partij. 

Plantenbakken voor ontmoetingstuin

25 september 2010
Paswerk Groen leverde de plantenbakken voor de ontmoetingstuin in de Europawijk op het terrein aan de Laan van Angers (waar Paswerk in de Wijk en haar samenwerkingspartners ook de Summer Party - zie onder - hebben georganiseerd). Dit was een activiteit in het kader van: de Betere Buurtprijs. Informatie: www.ymere.nl/beterebuurtprijs

Opknappen binnentuin

25 september 2010
Paswerk in de Wijk deed mee aan het opknappen van de binnentuin van de Parkrijk-school in Parkwijk op zaterdag 25 september, in het kader van Burendag 2010. Informatie: www.burendag.nl

Muziek in de Wijk (derde editie)

19 september 2010
In samenwerking met onder meer Paswerk in de Wijk, organiseerde het team Muziek in de Wijk op zondag 19 september de derde editie van ‘Muziek in de Wijk’ in en om het Belcanto-gebouw (oude belastingkantoor) van de Wereld Muziek School aan de Surinameweg 2 in Schalkwijk. Met optredens en workshops voor jong en oud. Het thema was: Muziek zonder Grenzen. 

                             
www.paswerk.nl/upload/postermuziekindewijk190910-804.pdf 

          
Paswerk (in de Wijk) heeft via Implacement beveiligers-in-opleiding kunnen leveren voor deze activiteit. Weer eens een andere setting om leerwerkervaring op te doen!


Foto links: Wethouder Rob van Doorn opende het spektakel.
Foto midden: Diverse kinderactiviteiten.


Foto links: Hein Peijnenburg (rechts) de grote man achter World Music School.
Foto rechts: Gemeentesecretaris Saskia Borgers deed de presentatie.

Nazomermarkt Parkwijk

18 september 2010
Paswerk in de Wijk deed mee met een kraampje aan de Nazomermarkt in Parkwijk op zaterdag 18 september, georganiseerd door de Stichting ‘Ontmoet elkaar in Parkwijk’, de wooncorporaties en de Brede School Parkrijk, op het Prinses Beatrixplein en de Prinses Beatrixdreef, bij het gebouw van Paswerk in de Wijk (www.haarlem.nl/mijnwijk).

Muziek op de nazomermarkt

15 september 2010
Het Groot 5eKwartier-orkest speelde de mooiste kinderliedjes uit alle delen van de wereld, met een gastoptreden van leerlingen van de Brede School Parkrijk en veel muzikale buurtbewoners. Dit concert markeerde op feestelijke wijze het begin van het kunstproject van 5eKwartier in Parkwijk. Ruim een jaar werken kunstenaars en componisten onder leiding van Titia Bouwmeester samen met buurtbewoners en uiteenlopende partners aan culturele activiteiten en bijzondere ontmoetingen in Parkwijk ( www.5ekwartier.nl).

Open dag Moedercentrum en Suikerfeest

10 september 2010
Een andere samenwerkingspartner van Paswerk in de Wijk ‘Moedercentrum de Mallemolen’ organiseerde op woensdag 15 september een open dag, maar ook vierde zij het einde van de vastenmaand Ramadan met het Suikerfeest.

Haarlem Armoedevrij!

10 september 2010
Het Platform Minima Organisaties (PMO), samenwerkingspartner van Paswerk in de Wijk, organiseerde op vrijdag 10 september in samenwerking met de gemeente Haarlem de FNV-tentoonstelling ‘Onzeker Bestaan’ en aansluitend de Werkconferentie ‘Meer kansen voor alleenstaande ouders’, in het kader van het 'Europees Jaar van de Armoede, Nederland Armoedevrij 2010'.

Dock Suikerfeest

9 september 2010
In de Europawijk kon u op donderdag 9 september gezamenlijk het Suikerfeest vieren in de mgr. Huibersschool, Duitslandlaan 3. Georganiseerd samen met Stichting DOCK Haarlem.

Voorlichting Schakelklas door Joyce Jacobsz

8 september 2010
Joyce Jacobsz, programmamanager van Paswerk in de Wijk, en Helena de Ruijte, deelnemer aan Paswerk in de Wijk, gaven voorlichting aan de Schakelklas 2 van Paswerk. Helena de Ruijte vertelde haar persoonlijk verhaal over hoe zij bij Paswerk in de Wijk is gekomen en hoe zij dat ervaart. In diverse wijken van Haarlem zijn leuke leerwerkplek-mogelijkheden. Deze werden aan de Schakelklas voorgelegd. In de Schakelklassen van Paswerk volgen WWB-ers een zes weken durend assessment, waar gekeken wordt naar de individuele arbeidskwaliteiten en opleidingsmogelijkheden. Na, maar ook tijdens deze periode, kunnen deelnemers van de Schakelklas ingezet worden voor Paswerk in de Wijk.

Iftar-maaltijden Meerwijk en Boerhaavewijk

6 en 7 september  2010
Paswerk in de Wijk oganiseerde op maandag 6 september een Iftar-maaltijd in Meerwijk in het wijkcentrum op het Leonardo da Vinciplein 73. Multicultureel centrum de Brug en Stichting DOCK Haarlem (jongerenwerk en opbouwwerk) werkten samen om een leuke avond te organiseren voor de buurt. Iftar (Arabisch: إفطار) is de maaltijd die gedurende de vastenmaand Ramadan door moslims genuttigd wordt direct na zonsondergang. Tevens was er een Iftarmaaltijd in de Boerhaavewijk in wijkcentrum De Ringvaart aan de Floris van Adrichemlaan op dinsdag 7 september. (In het kader van wijkcontract Boerhaavewijk en in samenwerking met de werkgroep Buren en Culturen.)

Het huttenbouwproject

14 tot en met 20 augustus 2010
Het huttenbouwen startte zaterdag 14 augustus om 11.00 uur in de Europawijk. Om hutten te kunnen bouwen, is er natuurlijk materiaal nodig. Paswerk heeft hiervoor gezorgd. Tom Janszen en Ome Jan Smit hebben namens Paswerk een vrachtwagen vol met houten pallets aangeleverd! Het huttenbouwen duurde tot en met vrijdag 20 augustus. Op deze laatste dag koos wethouder Jan Nieuwenburg de mooiste hut uit.


 

Revalideren in Paswerk in de Wijk

2 augustus 2010
Frans Wildeboer, medewerker Paswerk Groen, is op therapeutische basis geplaatst als medewerker van PidW. Nadat hij een TIA heeft gehad, kan hij hier zijn werkritme weer oppakken met allerlei hand-en-spandiensten. Ook daarvoor leent De Sprong zich bij uitstek.

Bart Groeneveld weg bij Paswerk in de Wijk

1 augustus 2010
Paswerk en Bart Groeneveld hebben in onderling overleg besloten hun samenwerking in het kader van het project Paswerk in de Wijk per 1 augustus 2010 te beëindigen. Dit hangt samen met persoonlijke omstandigheden van Bart. Wij hebben veel waardering voor de manier waarop Bart zich als projectmanager voor Paswerk in de Wijk heeft ingezet en wensen hem alle goeds voor de toekomst. Voor vragen over Paswerk in de Wijk verwijzen wij u naar Joyce Jacobsz, programmamanager Paswerk in de Wijk. 

Summer Party in Europawijk

17 juli 2010
Samen met Paswerk in de Wijk organiseerde 'Europawijk ontmoet' op zaterdag 17 juli voor jongeren tussen de 15 en 23 jaar een dansfeest van 18.00 - 22.00 uur aan de Laan van Angers 5 (parkeerplaats). Met live-optredens van muzikaal talent en als host MC Beer. Jongeren konden meedoen aan een wedstrijd voor de titel van Schalkwijks nieuwe hiphop-talent.
Zie ook: www.haarlem.nl/mijnwijk

Uitgestroomd

12 juli 2010
William Jordens, WWB-er en sinds november 2009 medewerker evenementen/jongeren bij Paswerk in de Wijk, is op eigen kracht uitgestroomd naar een reguliere baan bij Welzijn Beverwijk. Sinds 12 juli werkt hij 28 uur in de week als 'ambulant jongerenwerker'. Een geweldige stap in de richting van zijn droombaan. De resterende uren blijft William zich, onder begeleiding van Paswerk in de Wijk, vrijwillig en actief inzetten in de wijken.

Paswerk's Got Talent

3 juli 2010
Elena de Ruijte, medewerkster van Paswerk in de Wijk, exposeerde op 3 juli haar kunstwerken op de 'Kunst op Dreef'-manifestatie in Parkwijk. Er loopt vast en zeker nog meer talent rond bij Paswerk!
Zie de website van Helena: http://blackpearlart.bekijknu.nl


Kunst op Dreef

De werkgroep Kunst op Dreef is met een bijzonder kunstproject gestart in Parkwijk. Via allerlei activiteiten en cursussen wil de werkgroep bewoners kennis laten maken met kunst en cultuur. Jong en oud kunnen samenwerken aan de projecten. Zo komen bewoners met elkaar in contact en ontdekken ze misschien talenten bij zichzelf waarvan ze geen weet hebben.
Via het project Kunst op Dreef kunnen de bewoners kunst op hun eigen manier ontdekken. Met cursussen als bronsgieten, mozaïeken of theater- en danslessen, kunnen mensen kennismaken met verschillende kunstvormen. Om de activiteiten van de werkgroep te ondersteunen, hebben organisaties als stichting Dock, H’art, Paswerk en de Brede school Parkrijk hun medewerking al toegezegd. De gemeente Haarlem heeft voor het kunstproject een subsidiebedrag beschikbaar gesteld uit het preventiebudget 40+ Zomerzone.


Frans Wildeboer van Paswerk Groen in een onderonsje met wethouder Pieter Heiliegers.

Kunstmarkt
Tijdens de markt van 3 juli op de Beatrixdreef konden deelnemers laten zien waaraan ze gewerkt hebben en ook toonden professionele kunstenaars hun werk. Zie ook: www.kunstopdreef.nl

De 'Troepers'
Na afloop heeft Joyce Jacobsz, programmamanager Paswerk in de Wijk, met een aantal schoolkinderen van de Parkrijkschool zwerfafval opgehaald in het kader van het 'Troepers-project', een initiatief om kinderen (en hun ouders) te stimuleren de omgeving schoon te houden. Zij werden voor hun inspanning beloond met een kleine attentie.

Paswerk pilotprojecten in landelijk vakblad

April 2010
Klik hier voor de interviewpublicatie in vakblad SW-Journaal (nummer 4, april 2010):
www.paswerk.nl/upload/SW-Journaal pag-594.pdf
www.paswerk.nl/upload/SW-Journaal pag-595.pdf
www.paswerk.nl/upload/SW-Journaal pag-596.pdf
www.paswerk.nl/upload/SW-Journaal pag-597.pdf
www.paswerk.nl/upload/SW-Journaal pag-598.pdf
 

Paswerk verzorgt momenteel drie pilotprojecten, gesubsidieerd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid:
1. Paswerk in de Wijk (PidW)
2. Zorg en Welzijn 
3. Assessment.

Marieke Prins interviewde de betrokkenen voor een artikel in het aprilnummer van het SW-Journaal. Divosa (uitvoerend orgaan), Cedris, VNG en ministerie SVW hebben alle SW-bedrijven aangeschreven om speciale pilots te ontwikkelen, die in aanmerking komen om de omslag van SW- naar leerwerkbedrijf het beste te kunnen maken.


V.l.n.r.: Marieke Prins, Luuk Jacobs, (oud)communicatieadviseur Paswerk, Bart Groeneveld, Mariëtte Stokman en Eva van Duffelen.

1. Pilotproject Paswerk in de Wijk
Bart Groeneveld is projectmanager Paswerk in de Wijk (PidW). De gedachte - volgens de commissie De Vries, die zich belast met de vernieuwing van de sociale werkvoorziening - is: van binnen naar buiten. Van de beschutting van de eigen werkplaats naar het onder begeleiding actief zijn in de eigen wijk. Sociale stijging door sociale activering is daarbij het sleutelwoord. Want het project beoogt per deelnemer stijging op de participatie- en re-integratieladder met zo'n 25 procent. In de wijken in de regio zijn tal van acties en projecten op te pikken. Daarbij gaat het om bijvoorbeeld buurtbeheer, om hulp bij sociale activiteiten in de buurten en om het verrichten van werkzaamheden, die op een andere manier bijdragen aan sociale samenhang en verbetering van de leefomgeving in woonwijken. Vrijwilligersorganisaties kunnen gebruikmaken van de 'Wijkers'. De gemeenten, de corporaties, de welzijnsinstellingen en zeker ook de wijkraden, zijn voor Paswerk in de Wijk belangrijke samenwer-kingspartners, en het is fijn om te merken dat er - ondanks de prille fase, waarin Paswerk in de Wijk verkeert -, nu al veelbelovende samenwerkingsafspraken met de partners worden gemaakt. Paswerk in de Wijk verricht haar diensten als onderdeel van Paswerk uiteraard in nauwe samenwerking met de Paswerk-divisies Dienstverlening, Productie en Re-integratie. Het geheim van het succes zit hem daarin, dat de medewerkers van Paswerk in de Wijk vanuit de drie vestigingen van PidW bij uitstek gezien kunnen worden als de ogen en de oren van Paswerk in die wijken, waarin de cliënten van Paswerk wonen, terwijl zij bovendien sociale projecten in de wijken mede kunnen ontwikkelen. Zo snijdt het mes aan twee kanten.

2. Pilotproject Zorg en Welzijn
Mariëtte Stokman, accountmanager Flexkracht (voorheen groepsdetacheren), legt het ontstaan uit van de pilot Zorg en Welzijn. Binnen Paswerk zijn er veel allochtone, lager opgeleide vrouwen die met een AKA-opleiding goed in de zorg geplaatst zouden kunnen worden. Onderzoek in de regio (gedaan door een WWB-er in het Work First-project) leert dat de vraag positief is. Paswerk maakt een omslag van SW- naar Leerwerkplekbedrijf en daar past de pilot goed in. Ook de recessie vraagt om een andere invulling voor werkzoekenden. Met name de ondersteunende werkzaamheden binnen de zorg zijn van belang, zodat het verplegend personeel zich adequater aan de eigen werkzaamheden kan wijden. Te denken valt aan maaltijden rondbrengen, beddenvervoer intern verzorgen, praatje maken met de bewoners/patiënten. Meetbare doelstelling is om binnen twee jaar zestig Paswerkers in zeventig procent van de zorginstellingen in Zuid-Kennemerland te plaatsen.Inmiddels zijn nieuwe brochures aan zestig prospects verzonden, die later nagebeld worden. Intern worden Paswerkers met SW-indicatie voorgelicht over de mogelijkheden in de zorg. Talentontwikkeling is een belangrijk begrip bij plaatsing van SW-ers in onder meer de zorg.

3. Pilotproject Assessment
Een lastig woord voor: toetsing en beoordeling. Eva van Duffelen is programmamanager Divisie Re-integratie en bemiddelt de instromende WWB-ers in het kader van het Work First-project. Ook hier staat talentontwikkeling op de eerste plaats. De eerste zes weken wordt van de kandidaten een diagnose gemaakt in een schakelklas. Zij ontvangen loon en volgen eventueel een opleiding. Ook voor SW-ers en UWV-ers wordt een trajectkeuze bepaald en workshops, groepsopdrachten georganiseerd. Na een competentietest (gemeten via Dariuz) naar de persoonlijke vaardigheden en na observaties wordt een beeld gevormd dat moet leiden tot een reguliere baan en/of persoonlijke ondersteuning. Belangrijk is ook dat er gekeken wordt naar de sociale omstandigheden en de kwaliteit van het bestaan.
In oktober 2009 is gestart met een groep van twintig personen, de vijfde loopt nu.

Politici bezoeken Paswerk in de Wijk

4 maart 2010
Donderdag 4 maart bezochten de Kamerleden Margot Kraneveldt en Mei Li Vos en de Haarlemse gemeenteraadsleden Martien Brander en Moussa Aynan, allen PvdA, de vestiging van Paswerk in Parkwijk: Paswerk in de Wijk (PidW). Daar delen Leerwerkbedrijf Paswerk Groen en PidW het gebouw De Sprong. Bert Rozendaal, divisiemanager Dienstverlening van Paswerk, vertelde over de ontwikkelingen bij Paswerk en in de regio. Chris de Graaff, sectormanager Groenvoorziening, bracht Paswerk Groen in beeld.

Wijkgericht werken
Bart Groeneveld, projectmanager PidW, presenteerde de visie van Paswerk op wijkgericht werken. En projectmedewerkers Helena de Ruijte en William Jordens vertelden hun persoonlijke verhaal: hoe zij vanuit achterstandssituaties en het Work First-project bij Paswerk terechtkwamen en hoe zij mede door Paswerk de weg vooruit vinden.
Op de raadsleden werd een beroep gedaan te blijven inzetten op sociale samenhang in, en economische versterking van de wijken, omdat dit voor mensen in de WSW en WWB van groot belang is.


Winterbos

16 november tot en met 19 november 2011

Het 5eKwartier Kantine OOST,één van de netwerkpartners van PIDW in Parkwijk en medegebruiker van de Sprong, heeft weer een fantastisch voorstelling gemaakt: “Winterbos.” Op kleine schaal heeft PIDW een bijdrage geleverd. Een Paswerk medewerker heeft meegeholpen met het bouwen van de huisjes.In de Sprong kon er ook bij PIDW toegangsbewijzen in de vorm van een boomstamplakje gekocht worden.Deze plak ging de oven in waar de maaltijd op werd gemaakt en zorgde dat de tent werd warm gehouden.Het was weer een groot feest. Voor de voorstelling zijn verhalen van Parkwijk bewoners gebruikt. Zie voor verdere informatie hun site: www.5ekwartier.nl  (klik hier voor de foto's)

Huttenbouwen in de Europawijk

27 augustus tot en met 31 augustus 2011
PIDW probeert altijd zoveel mogelijk de helpende handjes te bieden voor deze activiteit. Paswerk heeft houten pallets geleverd voor de hutten. Paswerk medewerkers hebben meegeholpen met het verzorgen van de catering. Het opbouwen, afbreken, opruimen, de kinderen bezig houden als de regen weer eens met bakken naar beneden stortte. Ook dit jaar weer hebben de kinderen en de volwassenen met volle teugen genoten. Weer of geen weer. Maakte allemaal helemaal niets uit. De organisatie was in handen van Werkgroep Europawijk Ontmoet en dat heeft de werkgroep heel goed gedaan. Maxima Tapijten van Prinses Beatrixdreef heeft gezorgd voor stalen tapijt en ander materiaal waarmee de kinderen hun hutten konden bekleden. Kortom: een Top activiteit! (klik hier voor de foto's)

Burendag

25 september 2011
In het kader van Burendag heeft op 25 september 2011 PIDW samen met de stichting Ontmoet elkaar in Parkwijk de Sprong wat gezelliger voor de wijkbewoners gemaakt. Belettering, handjes, silhouetten in de kleuren van de netwerkpartners van de Sprong.
Achterstallige aanpassingen zoals het vastzetten van een loszittende leuning. Extra verlichting in de trapgat. De oprit is gemaakt door leerwerkbedrijf Perspectief. Nu kunnen ook bezoekers in rolstoelen, scootmobielen en rollator gebruikers de Sprong betreden.
Meer informatie over dit project is te vinden op: www.perspectief-leerwerkbedrijven.nl. De Sprong is nu wat herkenbaarder voor de wijk en de netwerkpartners geworden. Meer informatie over Burendag is te vinden op: www.burendag.nu. (klik hier voor de foto's)

Top